Doe mee bij BLINK

BLINK Kunstcollectief is een groep ZZP-kunstvakdocenten, met elk hun eigen lespraktijk.
Er is geen centrale administratie. Als je vragen hebt over een les of cursus neem je rechtstreeks contact op met de docent van jouw keuze.

Heb je een vraag voor het bestuur? Dan kun je gebruikmaken van het contactformulier, of mailen naar blinkkunstcollectief@gmail.com 
Zo lang de website onder constructie is, verwijst het bestuur je door naar de juiste docent.

Jaarplanning
Tenzij anders afgesproken met je docent, houdt BLINK de schoolvakantie's en feestdagen aan zoals vastgelegd door Rijksoverheid in de regio Noord.  

Lesgeld
Docenten van BLINK hebben met elkaar, en met de gemeenten waarin zij werken, een fair practice uurtarief afgesproken.
Kom je er financieel niet uit? Veel leerlingen komen in aanmerking voor subsidiemogelijkheden voor het lesgeld.

Gemeentelijke subsidies
Gemeente Meppel
Gemeente Steenwijkerland
Gemeente Westerveld
Gemeente De Wolden

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Check of je recht hebt op een vergoeding uit het landelijke Jeugdfonds Sport & Cultuur. Als je gebruik maakt van deze vergoeding, dan is aanmelding bij en goedkeuring door dit fonds noodzakelijk vóórdat definitieve inschrijving bij BLINK mogelijk is. Bij gebruikmaking van deze regeling vervallen alle andere kortingen. 

Leerlingen die een aanvraag hebben gedaan voor muzieklessen via het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen ook een aanvraag doen voor een instrument bij het Landelijk Instrumentendepot Leerorkest.

Voor leerlingen van 18 jaar en ouder is er het Volwassenenfonds

Disclaimer
BLINK besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. BLINK behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Daarnaast kan BLINK niet garanderen dat de interne of externe links nog juist zullen zijn wanneer je deze bekijkt.